HABERLER

GENEL KURUL İLANI

Haberi indir
Haberi Paylaş
GENEL KURUL İLANI
Alanyaspor Kulübü Derneği Tüzüğünün 9.Maddesi, 2. bendinde yer alan “Olağanüstü Toplantı Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde toplanır” hükmüne göre; 27 Temmuz 2017 Perşembe günü Saat 17.00’de Alanya Ticaret Odası Başkanlık Binası toplantı ...
Alanyaspor Kulübü Derneği Tüzüğünün 9.Maddesi, 2. bendinde yer alan “Olağanüstü Toplantı Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde toplanır” hükmüne göre; 27 Temmuz 2017 Perşembe günü Saat 17.00’de Alanya Ticaret Odası Başkanlık Binası toplantı salonunda, Aşağıda belirtilen Gündem Maddeleriyle, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, toplantı çağrı kararının kulüp resmi internet sitesinden ilanına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 03 Ağustos 2017 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. G Ü N D E M 1. Açılış ve Toplantı Çoğunluğunun Tutanakla Tespiti 2. Genel Kurul Başkanlık Divanını Teşekkülü, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili 1 Kâtip Üye) 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının imza yetkisi verilmesi 5. Başkanın sunuş konuşması 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve müzakeresi, 7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun İbrası, 8. 17.06.2016 – 26.07.2017 tarihleri arası gelir gider tablosunun okunması ve müzakeresi 9. 17.06.2016 – 26.07.2017 tarihleri arası gelir gider tablosunun ibrası 10. Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası 11. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi 12. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı seçimi 13. Dilek ve Temenniler, 14. Kapanış

DİĞER HABERLER